จำหน่ายยางแผ่น น้ำยางข้น 60% (Hi Ammonia) มีกำลังการผลิตน้ำยางข้นประมาณ 200 ตัน/เดือน...บริษัทขอขอบคุณทุกๆท่านที่อุดหนุน

Copyright © 2007 Eastern Rubber & Latex (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท เกษตรการยาง จำกัด เลขที่ 67 หมู่ 1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทร. (038)219-458